Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitim S...
Yangın Önleme Eğitimi Ve Tatbikatı Yapıldı
İstanbul Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakı...
Eylül Ayı Aile Hekimleri Nöbet Listesi
“13 Eylül Dünya Sepsis Günü” farkındalık ...
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Pro...
e-Nabız Hakkında
Personel Maaş Bordroları
Birliğimizde Diyaliz Hizmetleri
Bölgemizde “Palyatif Bakım” hizmeti verilmeye ...
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma
Mayıs 2015 Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğ...
ECDC’den Birliğimize ziyaret
Bölgemizin üçüncü ADSM’sini hizmete açtık
“Biz Bir Aileyiz, Sağlıkta Şiddete Hayır” di...
Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirme Kriterl...
I. İnme Sorunları Sempozyumu
Sağlıkta Doğru Satın Alma Sempozyumu
İnme Sorunları Sempozyumu


BİZDEN HABERLER

KURUMSAL DUYURULAR